Doelstellingen van Stichting Ruilwinkel Westerwolde

 

 

Ons voornaamste doel is mensen middels een vaste locatie (en website) met elkaar in contact te brengen en elkaar te stimuleren tot het ruilen van goederen, diensten* en het uitwisselen van ideeën op gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en betaald werk. Ongeacht iemands achtergrond gaan wij ervan uit dat iedereen één of meerdere talenten heeft. Door deze in te zetten wordt de wereld een stukje leefbaarder en wordt het individuele zelfvertrouwen en de economische zelfstandigheid vergroot.

 

Daarnaast is de Ruilwinkel een sociale plek waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, stimuleren en inspireren tot het versterken van de eigen kracht, elkaars kracht en tot (meer) participatie in de samenleving. Naast het ruilen worden er andere activiteiten georganiseerd zoals een repair-café en sociaal-culturele activiteiten.

 

En tot slot is De Ruilwinkel een broedplaats waar men kan netwerken om de kans op betaald werk te vergroten.

 

 *De dienstenruil in de praktijk:

Piet helpt met Loes met gras maaien, Loes brengt voor Kees boeken naar de bibliotheek, Kees laat de hond uit voor Wim, Wim kookt voor Sophie en brengt Loes naar de dokter en repareert het stopcontact van Piet . Sophie zeemt de ramen voor Annette en Annette helpt met het invullen van formulieren. Iedereen (ongeacht dienst) verdient 12 punten per uur.